ВУЗ ШАГ

Дружелюбівський НВК "загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад"

   


Оцініть, будь ласка, сайт нашого закладу
Результати

Олімпіадні завдання

Олімпіадні завдання з української мови  3 клас

1.            Запиши слова в алфавітному порядку, встав пропущені букви:                      5 б.

з…мля, ц…глина, ж…ття, в…снянка, кр…ло, д…рев’яний, ч…сло, м…док.

2.  Випиши слова , у яких :                                                                                             7 б.

А) звуків і букв однаково;

Б) звуків менше , ніж букв;

В) звуків більше, ніж букв.      

Радіо, праця, рідня, дзюркіт, авіалінія, алюміній, дощ, жолудь, емальований, п’ятка, об’їзд, сім’я, розбуджений, електродзвоник, троє, ячмінь, льон, ідея, обсаджувати.

  3.  Заміни прикметник у поданих словосполученнях протилежним за значення: 7 б.                                                                                                                               

  Сонячний день - ………………………………………………… .день;

  Легка задача - ……………………………………………………..задача;

  Ледачий хлопчик -  ……………………………………………… хлопчик;

 Веселий танок -  …………………………………………………  танок;

 Холодний ранок -  ………………………………………………   ранок;

Зоряна ніч -  …………………………………………………………..ніч;

Яскравий малюнок -  ………………………………………………малюнок.

4.  З поданих слів склади і запиши речення. Визнач граматичну основу.                5 б.

Рокішний, безкраїй, за, розкинувся, селом, степ.

По, барвінок, подвір’ю, в’ється, зелений, кучерявий.

5.   Постав наголос у словах.                                                                                              6 б.                                                                   

Одинадцять, чотирнадцять, дециметр, сантиметр, український, шофер.

6. Складіть і запишіть розповідь на тему «Зимові розваги».                      10 б.

  ( загальна сума балів   40 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олімпіадні завдання з математики 3 клас

1.  У кошику було 75 лисичок і сироїжок. Яких грибів було більше і на скільки, якщо відомо, що сироїжок було 39.                                                                                   5б.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Обчисли вирази, значення яких  менше 25.                                                               4б.

 19+6                         32-8                          12-5+7                                  40-7-20

 41-8                          16+8                          6+7+8                                  73-30+5

36- 18                        9+13                         15-6+14                                62-40-4

17+4                          66-42                         8+8+8                                  19+70-80

3. У будинку 100 квартир. Скільки разів у їхніх номерах трапляється цифра 2.   

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  4. Знайди правильну відповідь до кожного прикладу.                                               6б.

    36+24          62                 53+27            99                  60+37            100

    75-36           39                 87-46             80                  31+18            25

    47+15          60                 74+25            42                  44+56            97

    100-54         83                 82-59             41                  18+9              49

    62+19          46                 69-27             91                  89-48             27

    46+37          81                 74+17            23                  44-19             41

5. У 6 малих коробках стільки ж олівців, скільки їх у 4 великих коробках. Скільки треба малих коробок, щоб замінити 8 великих?(вибери правильну відповідь)                        4б.                                    а) 6;            б) 4;           в) 3;       г) 12.

6. Число, в якому вісімсот дванадцять тисяч і двадцять вісім одиниць, записується так:  ( виберіть правильну відповідь)                                                                                                         а) 81228;         б) 812208;       в) 812280;        г)812028.

7. Відновіть запис.                                                                                                              5 б.

    2  *                    7  *                 * 5

    *  7                    *  4                 3 *

    8 1                     3  2                 2 6

Нравится